Home » Hoe werkt AdviZniZ?

Verkennen op elk niveau

Elke afdeling in de onderneming heeft een verhaal dat meehelpt om de huidige toestand, knelpunten en toekomstige verwachtingen in kaart te brengen.
Elke medewerker is een belangrijke schakel in de ketting, die kan bijdragen tot een optimale werking van de dagelijkse business.
Daarom is het belangrijk om te starten met een verkenningsronde doorheen het hele bedrijf.

Aanpak in 6 stappen

De aanpak baseert zich eerst en vooral op gezond verstand, met een nuchtere ‘voetjes op de grond’ mentaliteit.
Analytisch, inventief, grondig, eenvoudig en eerlijk zijn hierbij de kernwaarden.

 

Om de eigenheid van je bedrijf te leren kennen, gaan we eerst alle activiteiten nader bekijken, stap voor stap ontrafelen, en de knelpunten blootleggen.

Eenmaal die knelpunten gedefinieerd zijn, gaan we oplossingen zoeken om de werking te verbeteren en te structureren. Deze gaan we vooral terugvinden in aangepaste werkwijzen, maar ze kunnen ook resulteren in voorstellen voor een aangepaste inrichting van je magazijn.

De nieuwe werkwijzen worden vastgelegd in werkinstructies, zodat alle medewerkers de taken op een goeie manier kunnen uitvoeren.

IT-middelen zijn heel krachtige instrumenten om de vlotte werking van je bedrijf te ondersteunen. Advizniz helpt hier mee om de aanwezige software optimaal te benutten, of om op zoek te gaan naar de geschikte software en IT-partner.

Als de werkwijzen vast liggen, en de nodige ondersteunende middelen gekend zijn, gaan we deze ook effectief gaan toepassen.

Na het opstellen van meetbare indicatoren (KPI’s) wordt de nieuwe werking gecontroleerd, en waar nodig bijgestuurd om de vooropgestelde resultaten te behalen.

 

Door meer inzicht te krijgen in de werking, komen meteen ook andere aspecten naar boven waar verbetering mogelijk is, en zo ontstaat een continu verbeteringsproces.

 

Vrijblijvend

Na elke stap kan steeds vrijblijvend bepaald worden of we samen verdergaan naar de volgende stap.